Volvo V70
Minichamps
Hertfordshire Constabulary Police Volvo Traffic Patrol Vehicle.